Impressum

Impressum

Bedrijfsnaam : Omnicasa Software Solutions

Maatschappelijke zetel: 

Avenue Louise 475

1050 Brussel – België

Ondernemingsnummer : BE 0867 858 802

Wettelijke kennisgeving

Gebruiksvoorwaarden 

De Gebruiker verbindt zich om de site en diens inhoud en diensten met in achtneming van de Wet te gebruiken. De Gebruiker verbindt zich tevens om de site en de aangeboden diensten niet voor ongeoorloofde doeleinden of gevolgen of in strijd met de inhoud van onderhavige Wettelijke Kennisgeving te gebruiken, alsmede de belangen of rechten van anderen niet te benadelen, de deugdelijke werking van de site en diens diensten op geen enkele wijze te schaden, te ondermijnenen en te belemmeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © 2014 Omnicasa. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze website wordt beschermd door de wetten inzake het intellectuele eigendom. Afbeeldingen, multimedia inhoud, tekst, informatie, voorkomende materialen op de website en diens inrichting vallen onder het eigendom van Omnicasa,

Elke kopie, aanpassing, vertaling, inrichting of wijziging van deze site in zijn geheel of in delen is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder strikt verboden.

Elke overtreding kan leiden tot een burger- of strafrechtelijke vervolging.

 

Avenue Louise 523, 1050 Brussel 056 98 09 08 / 02 318 16 16 info@omnicasa.com

Omnicasa software logo about us

Wist u dat?

Al meer dan 10 jaar begeleidt Omnicasa vastgoedmakelaars in de ontwikkeling van hun activiteiten teneinde hun kantoor op een meer efficiënte wijze te managen. Daarom dragen de diverse afdelingen zoals, helpdesk, verkoop, ontwikkelaars en programmeurs hun steentje bij door het aanbrengen van belangrijke verbeteringen aan de software aangepast aan alle soorten noden.

Contact

Tel:    04 287 00 00

            056 98 09 08

            02 318 16 16

Email: info@omnicasa.com

Ondernemingsnummer : BE 0867 858 802